بخش نشریه

دفتر ولایتی غزنی فعال گردید

دفتر ولایتی حزب برابری مردم افغانستان در ولایت غزنی به فعالیت آغاز نمود. حزب برابری مردم افغانستان در ادامه فعالیت های سیاسی خویش به منظور مشارکت عادلانه مردم در عرصه های تصمیم گیری، نمایندگی سیاسی خویش را در ولایت غزنی ایجاد...