نویسنده: ارگان نشراتی حزب

دفتر ولایتی غزنی فعال گردید

دفتر ولایتی حزب برابری مردم افغانستان در ولایت غزنی به فعالیت آغاز نمود. حزب برابری مردم افغانستان...

دیدارهای مردمی

پنج‌شنبه، ۱۵ حمل ۱۳۹۸ اعضای نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی با حضور در دفتر مرکزی حزب برابری مردم...