معرفی حزب برابری مردم افغانستان

ایده‌ی تأسیس و تشکیل یک حزب مقتدر سیاسی، از دیر زمانی عده‌ای از نخبگان و کُنش‌گران متعهد سیاسی را کنار هم جمع کرده بود. پس از انتخابات ناموفق ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴م و به دنبال آن پراکندگی و بی‌برنامگی در کارِ پارلمان، این ایده بیشتر پرورش یافت و نیاز عملی‌شدن‌اش شدیدتر از پیش پدیدار شد. زیرا به عقیده‌ی این مجموعه‌ی سیاسی، بخشِ عمده‌ای از کارشکنی‌ها و ضعف‌ها در تشکیل یک دولتِ مسوول و پاسخ‌گو از این واقعیت ناشی می‌شود؛ که تا هنوز نهادهای سیاسی در افغانستان هرگز پا نه‌گرفته است و به‌جای نهادهای سیاسی در این سرزمین چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی، روندها و پروسه‌های سیاسی را مدیریت می‌کنند. به همین دلیل از هفده‌سال به این طرف، با وصف هزینه‌های بسیار در این زمینه، اکنون اما روند دولت_ملت‌سازی شکست‌خورده به‌نظر می‌رسد، نهاد‌های سیاسی ضعیف است و به‌جای قانون، افراد و چهره‌ها حکم می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. با عطف توجه به همین مسئله، این مجموعه‌ی سیاسی از دوسال به این‌سو مصمم‌تر از گذشته، جلسه‌های شان‌را دایر کردند، با کُنش‌گران آگاه و متخصص گفت‌وگو کردند، با مردم حرف زدند و با هم‌یاری جمع‌کثیری از اندیشمندان، بزرگان، جوانان و تحصیل‌کردگان اساس یک چتر نظام‌مند سیاسی به‌نام «حزب برابری مردم افغانستان» را گذاشتند. هدف این مجموعه از همان آوان مشخص و تعریف‌شده بود؛ نهادینه‌کردن کار سازمانی و اساس‌گذاری نهادهای سیاسیِ سازمان‌یافته و نظام‌مند در افغانستان. تا از منظر آن سیاست و سیاست‌گذاری در این سرزمین انسانی شود، تصامیم جمعی گرفته شود و از همه مهم‌تر بنیاد دولت_حکومت‌داری و کارِ سیاسی در یک کلیت باز تعریف و روش‌مند شود.

به همین دلیل بود، که پس از جلسه‌های بسیار و کار مشترک سازمانی، با هم‌یاری و مشارکت مردم؛ در ‌نخستین ماه زمستان سال ۱۳۹۶ه.ش، جواز فعالیت «حزب برابری مردم افغانستان» از سوی وزارت عدلیه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان صادر شد و این حزب در روشنی قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی به فعالیتِ رسمی آغاز کرد. اهداف، برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و استراتژی حزب، توسط هیأت موسسان و کمیته‌ی سیاسی حزب تدوین و همگانی شده‌اند. شهروندان مسوول کشور می‌توانند، با بررسی اوضاع و با آگاهی از شیوه‌ی فعالیت، اهداف و برنامه‌های این جریان سیاسی با آن هم‌گام شوند. تا از این طریق، مشارکت فراگیر شهروندان در فرایند تصمیم­گیری­ و تطبیق برنامه­های متناسب با وضعیت کشور، فراهم شود و این مجموعه‌ی سیاسی هرچه قوی‌تر و با برنامه‌تر به سوی چشم‌انداز آینده‌ی سیاسیِ که برای این سرزمین دارند، گام بردارند.

«حزب برابری مردم افغانستان» با اعتقاد به ارزش‌های والای اسلامی، اصول دموکراسی، حقوق شهروندی و باورمندی به توانایی­های ملی، تلاش می‌کند؛ تا در راستای ایجادِ فرصت برابر برای ساکنان این سرزمین و نهادینه‌شدن فرهنگِ هم‌زیستی مسالمت­آمیز کار نماید. این جریانِ سیاسی امیدوار است؛ در این مقطع تاریخی و حساس، نقش پراهمیت و لازم خود را ایفا نموده و افغانستان را در حرکت به­سوی یک کشور مترقی، پویا، شکیبا و مقتدر در پهنه‌ی ملی و بین­المللی یاری رساند.