برنامه حزب

معرفی هویت و اساسات عام حزب برابری مردم افغانستان

دیدگاه حزب:  هم‌سوسازی منافع کلان ملی، فراهم کردن عدالت اجتماعی و بهزستی همگانی.

نام حزب: نام رسمی این تشکیلات سیاسی به زبان دری «حزب برابری مردم افغانستان»، در زبان پشتو «د افغانستان د وګړو برابری ګونډ» و در زبان انگلیسی (Afghanistan People Equality Party) که مخفف آنAPEP  می‌باشد. این اساسنامه مطابق ماده سی­وپنج قانون اساسی و  ماده چهارم قانون احزاب .ج.ا.ا تدوین گردیده و از این به بعد در این اساسنامه، مختصراً به نام «حزب» یاد می­گردد.

نشان حزب: حزب دارای نشان ویژه بوده که از سوی هیئت مؤسسان  بررسی؛ مورد تأیید و تصویب قرار گرفته و نمایانگر هویت حزب نامبرده می باشد.

دفتر مرکزی

 • دفتر مرکزی حزب در کابل موقعیت داشته، و در حالت اضطرار بر اساس درخواست اکثریت شورای رهبری، می تواند، به یکی از ولایت ها انتقال یابد.
 • نمایندگی‌های حزب با تأسی از قانون احزاب سیاسی افغانستان، در سایر ولایت ها نیز گسترش داده می‌شود.
 • نشانی دفتر مرکزی: کابل کارته – ۳

شبکه تشکیلاتی حزب در مرکز، ولایت ها، ولسوالی ها و بیرون از کشور؛ هریک  به گونه‌ی زیرین نام گذاری شده است.

 • کوچکترین واحد تشکیلاتی حزب “کمیته” نامیده می‌شود.
 • اجزای شامل در تشکیلات ولسوالی ها به نام شورای ولسوالی یاد می‌شود.
 • مجموع اجزای شامل تشکیلات ولایتی حزب، شورای ولایتی نامیده می‌شود.
 • مجموع اجزای شامل در تشکیلات پایتخت حزب، شورای ولایتی مرکز نامیده می‌شود.
 • اجزاء شامل در تشکیلات بیرون از کشور، شورای منسوب به همان کشور یاد می‌شود.

اصول و موازین درونی حزب

ارج نهادن به اصل انتخابی بودن تمام مقامات حزبی.

 1. ارج نهادن به اصل عضویت داوطلبانه.
 2. برگذاری انتخابات مطابق به طرزالعمل واحد تشکیلاتی در همان سطح.
 3. تعین نصاب و اخذ تصمیم ها با اکثریت ساده ( اعضای حاضر در جلسه جمع یک).
 4. حساب دهی و حساب گیری شفاف و علنی از اعضا و مسولین.
 5. صلاحیت مطابق مسؤلیت و موقعیت حزبی.
 6. احترام و پیروی از نظم تشکیلاتی.
 7. پای بندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان.
 8. باورمندی و التزام به ارزش­های حقوق بشری و انسانی.
 9. التزام به حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان.

اهداف و برنامه حزب برابری مردم افغانستان

 1. دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، ارزش­های دینی و فرهنگی، قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان.
 2. تقویت ارزش‌های دموکراتیک و مردم سالاری، به منظور مشارکت همگانی شهروندان در سرنوشت سیاسی کشور.
 3. تامین عدالت اجتماعی، ارایه وعملی سازی الگوهای خوب حکومتداری و حاکمیت قانون دربخش‌های گوناگون حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
 4. حمایت از نظام اقتصاد بازار و داشتن اقتصاد شکوفا، همراه با نقش فعال نظارتی و مدیریتی دولت.
 5. روی دست گیری برنامه‌های فقرزدایی، بهزیستی همگانی، نیرومند سازی پایه‌های اقتصادی وفراهم آوری زمینه‌های پیشرفت همه جانبه.
 6. گسترش و رشد صنایع و تولیدات داخلی، استخراج شفاف منافع، رشد کشاورزی و مالداری.
 7. روی دست گیری و عملی سازی سیاست اشتغال زایی پایدار.
 8. مبارزه با بی­سوادی، راه اندازی وغنامند سازی کتابخانه ها، ارئه‌ی راهکارهای علمی به منظور تقویت بنیه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی کشور.
 9. گسترش فضای باز سیاسی – اجتماعی به منظور تعامل دیدگاها ورسیدن به شکیبای سیاسی.
 10. ترویج و نهادینه سازی فرهنگ دموکراسی، مشارکت سیاسی، رشد جامعه مدنی، احزاب و نهادهای نوین.
 11. تأمین امنیت، صلح عادلانه و ثبات سیاسی.
 12. فراهم آوری وافزایش حسن هم‌جواری با کشورهای همسایه، توسعه روابط ملی و بین المللی.
 13. پای بندی به اصول دموکراسی، مردم­سالاری و حقوق شهروندی.

حزب برابری مردم افغانستان، در راستای رسیدن به دموکراسی واقعی، درپرتو شیوه‌های قانونی و مسالمت آمیز و اعتماد بر اراده ی مردم افغانستان، خطوط کلی و برنامه استراتژیک‌اش را مبتنی بر چهار اصل زیر نگارش و ارایه می‌نماید.

نخست: عرصه سیاسی

الف: عرصه داخلی

حزب برابری مردم افغانستان باورمند است، که صلح و ثبات سیاسی، بدون ایجاد حاکمیت مشروع سیاسی، نا ممکن است. در این زمینه براین باور است؛ که در عرصه‌ی تأمین ثبات سیاسی موضوعات زیر مد نظر قرار داده شود:

 • پاسداری از ارزش‌های دینی، استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی براساس قانون اساسی کشور.
 • تأمین عدالت، شفافیت مشارکت ملی در ساختار نظام سیاسی و فراهم کردن بیسترهای مشارکت متوازن سیاسی در کشور.
 • تعدیل و اصلاح قانون اساسی کنونی با درنظر داشت واقعیت‌ها و شرایط جاری در کشور.
 • توجه به ابقای حقوق و وجایب سیاسی شهروندان در برابر دولت و وجیبه دولت در برابر شهروندان براساس اصل احترام متقابل.
 • تعدیل واحدهای اداری براساس نفوس و اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی کشور.
 • توزیع عادلانه قدرت دولتی براساس اصل شایسته سالاری.
 • حمایت از اشتراک فعال و شفاف در مبارزات انتخاباتی در تمام سطوح.
 • مبارزه با هرگونه گرایشات دیگر اندیشی، فتنه انگیزی و اندیشه‌های تمامیت خواهانه، قوم محور، خشونت زا و مغایر با وحدت ملی.
 • پاسداری از کرامت انسانی شهروندان.
 • دفاع از حقوق مهاجران، بیجا شده‌ گان و آسیب دیده ‌گان در سطح ملی و بین المللی.
 • زمینه سازی برای نظارت مستقیم مردم از اجرا آت دولتی.
 • حمایت از نوسازی نظام آموزشی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اشتغال در بازار کار.

ب:عرصه سیاست خارجی

ثبات سیاسی درافغانستان نه تنها ریشه دربخش‌های گوناگون مسایل درون مرزی دارد، بلکه بخش گسترده‌ی آن ریشه در مناسبات با کشورهای منطقه، رقیب و قدرت‌های بزرگ جهانی دارد.

افغانستان در صورتی به ثبات سیاسی می‌رسد، که دولت‌های موجود در منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی؛ دولت ایجاد شده در این کشور را به حیث دولت واقعی بپذیرد و باورمند گردند که بی ثباتی در این کشور، مغایر با صلح و ثبات در منطقه می‌باشد. در این رابطه حزب برابری مردم افغانستان در بخش سیاست خارجی خویش بر اصول و اولویت‌های ذیل تکیه می‌نماید:

 • اتخاذ سیاست واقع‌گرایانه و هوشمندانه با درنظرداشت موقعیت جیوپولیتیک افغانستان و اتخاذ سیاست عدم مداخله در امور کشورهای همسایه و احترام به حاکمیت ملی و استقلال کشورهای همسایه.
 • ایجاد فضای حسن نیت با درک حساسیت ها و ارج گذاری به منافع مشترک با کشورهای همسایه.
 • گسترش همکاری‌های منطقوی براساس روابط نیک و حسن همجواری.
 • دور نگهداشتن کشور از میدان رقابت‌ها و منازعات قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقوی.
 • تلاش برای ارایه راه کارهای بجا و قانونی جهت ازبین بردن تنش‌ها وکشمکش‌های بومی.
 • فراهم آوری زمینه همکاری و هم‌اندیشی میان شهروندان کشور و باشندگان کشورهای منطقه از طریق توسعه و همیاری نهادهای علمی، فرهنگی، مدنی (دولتی و غیردولتی ).
 • فراهم آوری زمینه همکاری اقتصادی در پیوند ارج گذاری به حقوق متقابل.

دوم: عرصه امنیت و صلح

حزب برابری مردم افغانستان باورمند است، که امنیت و صلح درکشور بدون مشارکت متوازن و ملی شهروندان ناممکن است. برای تأمین امنیت و صلح عادلانه و پایدار، موارد زیر را نیاز اساسی می داند.

 • ارج نهادن به اراده سیاسی و صلح جویانه‌ی مردم افغانستان به منظور ایجاد دولت منتخب و مشروع.
 • احترام به اصل همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و ملیت‌های ساکن در کشور.
 • تعریف روشن و قابل پذیرش دولت، از دوست و دشمن برای مردم افغانستان.
 • فراهم کردن زمینه واقعی برای مشارکت متوازن ملی در ساختار نظام سیاسی کشور.
 • فراهم سازی زمینه برای گفتمان جهانی، بومی و ملی برای رویاروی با جَرَیان‌های تند‌روی و بنیادگرایی.
 • مبارزه پیگیر با هرگونه فساد به ویژه فساد اداری.
 • حراست از ارزش‌ها و باورمندی‌های مردم افغانستان و پیشگیری از هرگونه استفاده‌های نادرست در هماهنگی با دانشمندان، روحانیان و روشنفکران وطن دوست و آگاه کشور.
 • تلاش در راستای فراهم آوری نیروهای دفاعی نیرومند در کشور.
 • مبارزه جدی با هرگونه اندیشه‌های تروریستی و تکفیری.
 • احترام به اصل رهبری مذاکرات صلح توسط مردم افغانستان براساس پذیرش قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ملی و بین المللی مورد پذیریش مردم افغانستان.
 • زمینه سازی برای نظارت مستقیم مردم از اجرات دولتی.

   سوم: عرصه اقتصادی

حزب برابری مردم افغانستان باورمند است که ثبات سیاسی و امنیت پایدار، اساس توسعه و اقتصاد شکوفا برای شهروندان یک کشور به شمار می‌رود. پس واضح است که افغانستان با داشتن منابع غنی معدنی، انرژی قابل تجدید و جایگاه خاص جغرافیایی میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا، برجستگی‌های ویژه‌ی را به همرا دارد.

هرج و مرج سیاسی و نا امنی از عوامل اصلی وابسته‌سازی مالی و سیاسی کشور به منابع بیرونی است از پیامدهای ناگوار این پیوند، می‌توان: از تفاوت درخور توجه در لایه‌های زندگی اقشار، فساد گسترده اداری، تنگدستی و… نام برد.

بنابراین برنامه‌ی اقتصادی حزب برابری مردم افغانستان عبارت است از:

 • پشتبانی از نظام اقتصاد بازار، با نظارت جدی و مستقیم دولت.
 • پشتبانی از افزایش سکتور خصوصی با در نظرداشت اصل عدالت اجتماعی و مبارزه با انحصار گرایی.
 • ایجاد سهولت در نظام اداری غرض شفافیت و جلوگیری از فساد مالی.
 • روی دست گیری سیاست فقرزدایی در روستا ها بر اساس توسعه پایدار و انکشاف متوازن.
 • روامند سازی و نیرو بخشی فراورد های اولیه و مورد نیاز با چشم داشت توسعه تولیدات صنعتی داخلی.
 • ارایه برنامه‌های توانمند سازی برای زنان، کودکان بی سرپرست، معلولین، بازماندگان شهدا، بیجا شدگان و بازگشت کنندگان.
 • برپای بیستر سازگار امنیتی و سیاسی برای جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی.
 • ارایه برنامه ها به منظور بهره گیری ثمربخش از منابع سرشار آبی، معادن و انرژی غیر فسیلی یا قابل تجدید.
 • ایستادگی همه جانبه دربرابر هرگونه قاچاق و اقتصاد جنایی.
 • بازبینی جدی از کمک های خارجی.
 • مبارزه و تلاش به منظوربهره گیری از تکنولوژی نوین در بخش‌های گوناگون سکتور دولتی باچشم داشت فراهم آوری دولت عصری و الکترونیکی.
 • جانب داری از قانونمند سازی توسعه شهری.
 • ارایه برنامه موثر برای از میان برداشتن بیکاری در عرصه کشاورزی، دامداری، پیشه‌ها و خدمات.
 • پاسداری از اجرا و تطبیق قانون در مورد پیش گیری از هرگونه اقتصاد جرمی و ناروا.

چهارم: عرصه فرهنگی و اجتماعی

شالوده‌ی نظام سیاسی قانونمند را جامعه آگاه و پاسخگو پدید می‌آورد. برپایه این اصل، اولویت‌های برنامه ریزی حزب برابری مردم افغانستان در ساحه فرهنگی و اجتماعی روی موارد زیر تکیه می‌نماید:

 • تلاش در راستای فراهم آوری زمینه رشد کیفی و متوازن آموزش و پرورش وآموزش های عالیِ معیاری در کشور.
 • مبارزه پیگیر با بی‌سوادی، با راه اندازی برنامه‌های سواد آموزی، برای شهروندان بازمانده از کاروان علم.
 • سرمایه گذاری مؤثر روی آموزش و پروش زنان. به منظور آگاهی دهی از حقوق و وجایب انسانی و بشری شان.
 • مبارزه پی‌هم با هرگونه زیاده روی، تندروی، بنیادگرایی، تبعیض اتنیکی، زبانی و سمتی با ایجاد زمینه‌های گفتمان و مشارکت جمعی شهروندان.
 • پاسداری از آیین و روش‌های فرهنگی، تاریخی، ارزش ها، سنت‌ها رواج ها و شعایر پسندیده‌ی ملی.
 • توجه به پاسبانی و نگهداری از میراث تمدنی، تاریخی و فرهنگی کشور.
 • جانب داری از حقوق گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر درپرتو قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
 • برنامه‌ریزی همه جانبه برای حفاظت از محیط زیست.
 • احترام و حمایت از حقوق کودکان، خانواده‌های شهدا، بیجاشدگان، آسیب دیده‌های جنگ، معلولان، زنان و کودکان بی سرپرست، اقلیت های قومی، مذهبی و دینی در کشور.
 • تلاش برای ارایه خدمات در بخش‌های بهداشت، آگاهی دهی، آموزش و پرورش و دسترسی به آگاهی.
 • جانب داری از حقوق و وجایب سیاسی شهروندان در برابر دولت درپرتو قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
 • حمایت از وجایب و حقوق دولت در مقابل شهروندان، با تأکید بر اصل وحدت ملی، مشارکت و نظارت شهروندی.
 • مبارزه با هرگونه اندیشه‌های خشونت زا و نفرت برانگیز در مناسبات ملی و بین المللی.
 • مبارزه جدی با هرگونه فساد، جرایم سازمان یافته، کِشت و قاچاق مواد مخدر.
 • برنامه ریزی سرشماری به منظور برگذاری انتخابات شفاف، راستین وعادلانه در کشور.
 • برنامه ریزی در راستای فراهم آوری سیستم اجتماعی کارا و ثمربخش به منظور شناسایی چالش ها وبیسترهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان.
 • توسعه فضای باز و شکیبای سیاسی-اجتماعی براساس اصل احترام متقابل.
 • نهادینه سازی فرهنگ دموکراسی، مشارکت سیاسی، با چشم داشت پیشرفت وشکوفایی جامعه مدنی، انجمن ها و احزاب سیاسی.
 • فراهم آوری  زمینه‌ی مشارکت بیشتر جوانان، زنان و دانش آموخته گان در مدیریت کشور.
 • حمایت از استعدادهای علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ارتقای ظرفیت جوانان در این امور.