اساس نامه حزب

 

اساسنامه حزب برابری مردم افغانستان

فصــل اول

           احــــکام عمومی

ماده اول: مبـــــــنا

این اساسنامه براساس ماده سی­وپنجم قانون اساسی و ماده چهارم قانون احزاب.ج.ا.ا؛ نگارش گردیده است.

ماده دوم: نام حزب

نام رسمی این تشکیلات سیاسی در زبان دری «حزب برابری مردم افغانستان»، در زبان پشتو «د افغانستان د وګړو برابری ګونډ» و در زبان انگلیسی (Afghanistan People Equality Party) که مخفف آنAPEP می‌باشد. از این پس در این اساس‌نامه مختصراً بنام نام «حزب» یاد می­‌شود.

ماده سوم: نشان حزب

حزب دارای نشان ویژه بوده که از سوی هیئت مؤسسان مورد بررسی، تأیید و تصویب قرار گرفته و نمایانگر هویت آن می‌باشد.

ماده چهارم: دیدگاه حزب

همسوسازی منافع کلان ملی، تامین عدالت اجتماعی و بهزیستی همگانی.

ماده پنجم:  دفتر مرکزی

 1. دفتر مرکزی حزب در کابل موقعیت داشته و در حالت اضطرار براساس درخواست اکثریت شورای رهبری می تواند، به یکی از ولایت ها انتقال یابد.
 2. نمایندگی‌های حزب برپایه قانون احزاب سیاسی افغانستان، در دیگر ولایت ها نیز گسترش داده می‌شود.
 3. نشانی دفتر مرکزی: کابل کارته –۳

ماده ششم: مواد این اساس نامه محفوظ ومحترم بوده واعضای حزب مکلف اند، مطابق این اساسنامه رفتار نمایند؛ تخطی از مواد این اساسنامه پیگرد قانونی داشته وکمیته مربوطه در زمینه تصمیم های متناسب را خواهند گرفت.

فصــل دوم

         اهــــــداف و برنـــامه ها

ماده هفتم: این حزب دارای اهداف وبرنامه های زیر می باشد.

 1. دفاع از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، قانون اساسی، و ارزش های دینی، فرهنگی، و نظام جمهوری اسلامی افغانستان.
 2. تقویت ارزشها ی دموکراتیک و مردم سالار در راستای مشارکت همگانی شهروندان در سرنوشت سیاسی کشور.
 3. تامین عدالت اجتماعی، تطبیق الگوهای حکومتداری خوب و حاکمیت قانون در ابعاد گوناگون حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.
 4. پشتیبانی از نظام اقتصاد بازار، شکوفایی ورشد متوازن اقتصادی، با در نظر داشت نقش برجسته ی نظارتی و مدیریتی دولت.
 5. اتخاذ سیاست فقرزدایی، بهزیستی همگانی، نیروبخشی پتانسیل های اقتصادی وفراهم آوری زمینه های توسعه همه جانبه.
 6. حمایت ودفاع از حقوق زنان وآگاهی دهی زنان از حقوق وجایب انسانی وبشری شان.
 7. گسترش ونیرو بخشی صنایع وتولیدات داخلی، استخراج شفاف منابع، رشد کشاورزی و دامداری.
 8. اتخاذ و تطبیق سیاست اشتغال زایی پایدار.
 9. مبارزه پیگیربا بی­سوادی، برچیدن تنش ها وهنجارهای ضد بشری، رونق وشکوفای بنیه های علمی ـــ فرهنگی در کشور.
 10. فرآوری فضای مناسب برای تعامل اندیشه ها، رونق بخشی فرهنگ تفاهم وهم پزیری و توسعه فضای باز و شکیبایی سیاسی – اجتماعی.
 11. ترویج و نهادینه­کردن فرهنگ دموکراسی، مشارکت سیاسی، رشد و تقویت جامعه مدنی، احزاب و انجمن های معاصر متناسب به زمان.
 12. تأمین امنیت، صلح عادلانه و ثبات پایدار سیاسی
 13. ایجاد و تحکیم حسن همجواری با کشورهای همسایه و توسعه روابط منطقوی و بین المللی.

فصــل ســوم

      ساخــتار و تشـــکیلات

ماده هشتم: این حزب دارای تشکیلات زیر می‌باشد:

 1. کنــــــــــــــگره،
 2. شورای مرکزی،
 3. شورای ولایتی،
 4. دارالانــــــــشاء،
 5. کمـــــــــــیته­ها.

ماده نهم:  کنــــــــــــــــگره

   کنـــگره:عالی ترین اٌرگان با صلاحیت حزب می‌باشد که هرچهارسال یکبار دایر شده، صلاحیت­ها، مسئولیت­ها و برنامه­های آینده‌ی حزب را تا برگزاری کنگرۀ بعدی نگارش و تصویب می­نماید. اعضای کنگره متشکل است از:

 1. دبیر کل، اعضای هیئت موسسان، اعضای شورای مرکزی و دبیرانی کمیته­ها.
 2. دبیران و اعضای دفترهای ولایتی.
 3. دبیران و اعضای دفترهای ولسوالی.
 4. شخصیت­های منور،متنفذ و موثر به تشخیص شورای مرکزی.

ماده ده هم: شورای مرکزی

 شورای مرکزی، تا برگزاری کنگرۀ بعدی به عنوان عالی­ترین مرجع تصمیم­گیری، اداره و کنترل حزب شناخته می‌شود.

ماده یازده هم: مدت فعالیت شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی طی انتخابات آزاد، سری و مستقیم از سوی کنگره، برای چهار سال گزینش می­گردد.

ماده دوازده هم: نشست ها شورای مرکزی

شورای مرکزی دارای دوگونه نشست می باشد:

 1. نشست های عادی که هر شش ماه، یکبار برگزار می­گردد.
 2. نشست های اضطراری که به پیشنهاد یک سوم اعضای شورای مرکزی یا به تشخیص دبیر کل؛ درظرف هفتادو دو ساعت پس از پیشنهاد برگزار می‌گردد.
 3. نخستین نشست عادی شورای مرکزی حزب در هفتمین روز پس از پایان کنگره برگزار می­گردد و نشست‌های بعدی شش ماه بعد دایر می‌گردد.

ماده سیزده‌هم: ریاست شورای مرکزی

دبیر کل، دبیر شورای مرکزی حزب نیز می­باشد و در صورت غیبت وی معاون اول، عهده­دار این سمت می باشد.

تبصره: نشست های شورای مرکزی، با حضور دو سوم اعضاء  رسمیت می­یابد. اما مصوبات آن با رأی اکثریت موافق  حاضران مشروعیت می‌یابد.

ماده‌ چهارده هم: شرایط دبیر کل حزب

 1. دست کم سه سال پیشینه عضویت در حزب.
 2. برخورداری از بینش سیاسی لازم، توانمندی رهبری، مدیریتی و شایستگی­های اخلاقی مانند: شجاعت، صداقت، نجابت، امانت داری و تعهد.
 3. دارا بودن مدرک تحصیلی عالی و تجربه کاری در امور اجتماعی و سیاسی.

تبصره: در نخستین دور، دبیرکل از میان اعضای هیئت موسسان گزینش می‌شود.

ماده پانزده هم: شرایط عضویت در شورای مرکزی

 1. دست کم دو سال پیشینه عضویت در حزب.
 2. عضویت در یکی از شوراهای ولایتی حزب.
 3. تخصص و خُبرگی در یکی از زمینه­های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.
 4. نداشتن پیشینه سیای سیاسی و متهم نبودن به جنگ افروزی و جنایت علیه بشریت.

تبصره ۱: کمیته تشکیلاتی حزب وظیفه دارد که صلاحیت­های مورد نظر را ارزیابی کند و چنانچه بعد ازانتخابات در کنگره یکی از شرایط مذکور در مورد اعضا محرز نشود؛ گزینش آن عضو لغو می­گردد.

تبصره ۲: بیست درصد از اعضای شورای مرکزی حزب از میان خانم­ها گزینش می‌گردد.

تبصره ۳: بند اول شامل نخستین اعضای شورای مرکزی حزب نمی­گردد.

ماده شانزده‌هم: شورای ولایتی

 شورای ولایتی متشکل از: دبیران شوراهای شهر و ولسوالی­ها می‌باشد.

ماده هفده هم: شبکه تشکیلاتی حزب

 شبکه تشکیلاتی حزب؛ در مرکز، ولایت ها، ولسوالی ها و بیرون از کشور، هر یک به گونه ی زیر نام گذاری شده است.

 1. کوچکترین واحد تشکیلاتی حزب، کمیته نامیده می‌شود.
 2. اعضای شامل در تشکیلات ولسوالی ها، شورای ولسوالی نامیده می‌شود.
 3. مجموع اعضای شامل در تشکیلات ولایتی حزب، شورای ولایتی نامیده می‌شود.
 4. مجموع اعضای شامل در تشکیلات پایتخت حزب، شورای ولایتی مرکز نامیده می‌شود.
 5. اعضای شامل در تشکیلات بیرون از کشور، بنام شورای منسوب به همان کشور یاد می‌شود.

ماده هجده هم: دارالانشاء

دارلانشاء: شورای مرکزی و کمیته­ها، توسط دارالانشاء حزب با هم ارتباط یافته و هماهنگ می‌گردند. اعضای دارالانشاء سه نفر می‌باشد و با تشخیص شورای مرکزی قابل گسترش نیز می‌باشد.       

ماده نزده هم: کمیـــــــــــته ها

این حزب دارای کمیته‌های ذیل می‌باشد:

 • کمیته سیاسی
 • کمیته تشکیلات
 • کمیته مالی
 • کمیته تفتیش و نظارت
 • کمیته فرهنگی
 • کمیته ارتباطات و امور اجتماعی
 • کمیته امور جوانان
 • کمیته امور زنان

ماده بیستم: اصول و موازین درونی حزب

اصول وموازین درونی حزب قرار ذیل می‌باشد.

 1. احترام به اصل انتخابی بودن تمامی مقامات حزبی.
 2. احترام به اصل عضویت داوطلبانه.
 3. برگزاری انتخابات براساس طرزالعمل واحد تشکیلاتی در همان سطح.
 4. تعیین نصاب و تصمیم گیری‌ها با اکثریت ساده ( اعضای حاضر در جلسه جمع یک).
 5. حساب دهی و حساب گیری شفاف و علنی از اعضا و مسؤلین.
 6. صلاحیت مطابق مسؤلیت و موقعیت حزبی.
 7. احترام و پیروی از نظم تشکیلاتی.
 8. پای بندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان.
 9. باورمندی و پای بندی به ارزش­های والای دینی، حقوق بشری و انسانی.
 10. پای بندی به حفظ استقلال و تمامیت ارضی افغانستان.
 11. پای بندی به اصول دموکراسی، مردم­سالاری و حقوق شهروندی.

فصـل چـهارم

          وظــایف وصلاحیــــت ها

  ماده بیست ویکم: وظایف وصلاحیت‌های کنگره

 کنـــگره دارای وظایف وصلاحیت‌های زیر می‌باشد:

 1. اصلاح مرامنامه و اساسنامه به پیشنهاد حد اقل یک سوم اعضا.
 2. تصویب مرامنامه و اساس­نامه با رای حد اقل دو سوم اعضای حاضر.
 3. گزینش اعضای شورای مرکزی و دبیر کل حزب .
 4. شنود گزارش دبیر کل حزب.
 5. نقد و ارزیابی برنامه­ها، سیاست­ها و خط مشی­های حزب در گذشته و روی دست گیری تصمیم‌های لازم درباره سیاست ها، برنامه­ها وخط مشی­های نو وتازه.
 6. تصمیم درباره‌ی انحلال حزب.
 7. گزینش زمان دقیق برگزاری کنگره بعدی.

تبصره ۱: تعداد اعضاء و شرایط عضویت در کنگره‌ی اول بر اساس صلاح­دید هیئت موسسان خواهد بود؛ ولی در کنگره‌های بعدی با در نظر داشت شرایط متذکره و بر اساس لایحه جداگانه تعیین خواهد گردید.

تبصره ۲: نشست‌های کنگره با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت خواهد یافت و مصوبات آن نیز با رأی آزاد، سری و مستقیم اکثریت موافق در جلسه، الزامی می­گردد.

ماده بیست ودوم: وظایف وصلاحیت‌های شورای مرکزی

  وظایف شورای مرکزی قرار ذیل می‌باشد:

 1. پلانگذاری استراتژیک توسعه و پیشرفت حزب.
 2. برنامه ریزی و نگارش پالیسی­ها و برنامه­های حزب.
 3. نظارت و ارزیابی از فعالیت­های حزب.
 4. گرد آوری آگاهی و دریافت گزارش­ کمیته­ها.
 5. فرآوری و نگارش گزارش از تمامی کارکردهای حزب و ارائه آن به کنگره.
 6. فرآوری و آماده سازی برنامه ی کنگره بعدی.

ماده بیست وسوم: صلاحیت­های شورای مرکزی

 1. گزینش معاونان دبیرکل و اعضای دارالانشاء و سخنگوی حزب از میان اعضای کمیته سیاسی.
 2. گزینش سرپرستان واعضای کمیته­ها در داخل و خارج از افغانستان و گزینش دو شخص به عنوان منشی برای نشست‌های شورای مرکزی.
 3. پدید آوری یا انحلال کمیته­ها و شوراها با پیشنهاد یک سوم اعضاء و تصویب دو سوم اعضاء.
 4. تصمیم در مورد ایجاد ائتلاف و یا اتخاذ مواضع هم‌سو با دیگر احزاب و جَرَیان‌ها.
 5. تصمیم در باره بیرون‌روی از هرگونه پیمان و لغو پروتکل‌های حزب.

تبصره ۱: رأی­گیری در شورای مرکزی در تمامی موارد به گونه‌ی سری، آزاد و مستقیم صورت می­گیرد.

تبصره ۲: مدت ریاست کمیته­ها دو سال می­باشد.

ماده بیست و چهارم: وظایف و مسئولیت­های دبیر کل حزب

     دبیرکل دارای وظایف وصلاحیت‌های ذیل می‌باشد

 1. اجرا و پیگیری مصوبات شورای مرکزی.
 2. نظارت بر فعالیت‌های کمیته­ها از طریق معاونین.
 3. امضاء اسناد و مکاتبات داخلی و خارجی حزب.
 4. گزارش فعالیت بخش‌های مختلف حزب به شورای مرکزی و کنگره.
 5. انعقاد پروتکل با احزاب، انجمن­ها، دیگر نهادها و حکومت با موافقت شورای مرکزی.
 6. پاسخ­ دهی در برابر اعضای شورای مرکزی و کنگره.
 7. در صورت فوت، استعفا و یا عزل دبیر کل، تا برگزاری انتخابات، معاون سیاسی سرپرست حزب می گردد و کنگره ظرف ۹۰ روز مهلت دارد تا دبیر کل جدید گزینش نماید.

ماده بیست وپنجم: معاونین

دبیر کل دارای دو دستیاراست که از سوی شورای مرکزی گزینش می­گردد: یکی معاون سیاسی و فرهنگی است؛ که کمیته­های سیاسی، فرهنگی، ارتباطات و اموراجتماعی و کمیته امور زنان زیر نظراو فعالیت دارد و دیگری، معاون اداری است؛ که کمیته­های تشکیلات، مالی و دارالانشاء زیر نظر او فعالیت می‌نماید.

تبصره: معاون سیاسی معاون اول است.

ماده بیست وششم: وظایف و صلاحیت‌های معاونین

 1. ترتیب لایحۀ وظایف کمیته­ها با همکاری دبیرانی کمیته­ها جهت منظوری شورای مرکزی.
 2. ترتیب اجندای کاری برای نشست‌های شورای مرکزی حزب با همکاری دارلانشاء.
 3. نظارت بر فعالیت­های کمیته­ها.
 4. انجام وظایف محوله ازسوی شورای مرکزی.
 5. درنبود دبیرکل، تمام مسئولیت بدوش دستیار سیاسی بوده و درنبود دستیارسیاسی، دستیار اداری، حزب را سرپرستی می‌نماید.

ماده بیست وهفتم: وظایف و صلاحیت­ها شورای ولایتی

    شورای ولایتی دارای وظایف وصلاحیت‌های زیر می‌باشد:

 1. درتماس بودن شورای ولایتی، از طریق کمیته تشکیلات و ولایات حزب با مرکز.
 2. انجام گیری تمام تصمیم­گیری­های شورای ولایتی، با مشورت کمیته سیاسی و تأیید دبیر کل.
 3. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و ولسوالی.
 4. نظارت و گزارش­دهی از اجرای فعالیت­های حزب در سطح ولایات.
 5. تشکیل کمیته­های حزبی در سطح ولایت.

تبصره: طرز تشکیلات شورای ولایتی در لایحه‌ی جداگانه ترتیب می‌شود.

تبصره:  وظایف و شیوه کار شورای ولایتی توسط طرزالعمل جداگانه تعین می‌گردد.

 ماده بیست وهشتم: وظایف وصلاحیت‌های دارالانشاء

   وظایف دارالانشا، عبارتند از:

 1. تهیه اجندای نشست‌های شورای مرکزی با همکاری دستیار اول حزب.
 2. ثبت و گزارش فیصله­ها، لوایح و مراسلات داخلی و خارجی حزب، به مراجع مربوطه.
 3. برگزاری نشست‌های کنگره و شورای مرکزی.

تبصره: اعضای دارالانشاء از میان اعضای شورای مرکزی حزب از سوی کمیته تشکیلات به شورای مرکزی برای گرفتن رأی اعتماد معرفی می­گردد. یکی از آنان به عنوان رئیس و دو نفر دیگر به عنوان منشی گزینش خواهد شد.

  وظایف و صلاحیت­های کمیته­ها

ماده بیست ونهم : وظایف و صلاحیت‌های کمیته سیاسی

 1. آماده سازی و تنظیم برنامه‌های استراتژی­ حزب.
 2. برقراری ارتباطات سیاسی با حکومت، احزاب و دیگر نهادها.
 3. برنامه ­ریزی جهت افزایش مشارکت سیاسی اعضا.
 4. نمایندگی از حزب در محافل سیاسی.
 5. بیان مواضع سیاسی حزب از طریق سخنگوی حزب.
 6. تدویر سمینارها و همایش­های سیاسی.
 7. فراهم­ساختن زمینه‌های آموزش و پرورش کدرهای مسلکی حزب.
 8. آموزش­ مسائل سیاسی با همکاری­ کمیته تشکیلات و دفترهای ولایات ، برای اعضای حزب.
 9. آموزش مرام­نامه و اساسنامه حزب.

تبصره: کمیته سیاسی در نخستین نشست خویش، یکی از اعضای خود را به حیث سخنگوی حزب برای یکسال بخاطرگرفتن رأی اعتماد، به شورای مرکزی معرفی می­کند.

ماده سی ام: وظایف و صلاحیت‌های کمیته تشکیلات

 1. ارزیابی و کنترل دایمی از ساختار و کارکردهای تشکیلاتی حزب.
 2. آماده سازی طرحِ ایجاد و انحلال کمیته­ها و دفترهای ولایتی و نمایندگی­های خارج از کشور، برای تصویب در شورای مرکزی.
 3. تطبیق برنامه­های انکشافی و تشکیلاتی حزب.
 4. تأمین ارتباطات میان شعبه‌های داخلی و نمایندگی­های خارج از کشور با مرکز.
 5. پلانگذاری جلب و جذب اعضا.
 6. مدیریت و ابلاغ برنامه­ها و سیاست­های حزب در ولایت ها.

ماده سی ویکم: وظایف و صلاحیت‌های کمیته مالی

 1. آماده سازی پلان­های مالی و ترتیب هزینه سالانه حزب برای تصویب در شورای مرکزی.
 2. نگهداری از اموال و دارایی­های حزب.
 3. اداره و کنترل امور مالی و لوجستیک حزب .
 4. جمع­آوری کمک­ها و عواید.
 5. تهیه طرح­های درآمدزای اقتصادی و تطبیق آن­ها.

ماده سی ودوم: منابع درآمد

منابع درآمدی حزب عبارتند از:

 1. حق الشمول و حق ­العضویت.
 2. کمک­های مردمی.
 3. درآمدهای ناشی از فعالیت­های اقتصادی حزب.
 4. از مدرک فروش نشریات.

تبصره: کمیته مالی وظیفه دارد تا طرزالعمل جمع­آوری عواید، کمک­ها، حق­الشمول، حق العضویت را جداگانه تهیه و به تصویب شورای مرکزی برساند.

ماده سی وسوم: میکانیزم دریافت کمک­ها و پرداخت مصارف مالی حزب

 1. حزب دارای حساب بانکی مشخص می­باشد.
 2. دریافت کمک­های مالی تنها از طریق حساب بانکی حزب صورت می­گیرد.
 3. هیچ عضو حزب حق ندارد که به نیابت از حزب به­صورت نقد کمک مالی دریافت نماید.
 4. روش جمع آوری پول و گردش سرمایه/مالی و نقدی حزب باید روشن و شفاف باشند.
 5. برداشت پول از حساب بانکی حزب و پرداخت مصارف تمامی فعالیت­های حزب تنها توسط چک بانکی صورت می­گیرد.
 6. اعتبار تمامی چک­های حساب بانکی حزب مستلزم داشتن سه امضا می­باشد.
 7. تمامی چک­های حساب بانکی حزب تنها بعد از امضای دبیر کل حزب، امضای معاون اداری و امضای رییس کمیته مالی مدار اعتبار می باشد.

تبصره: در صورت عدم حضور سه فرد مسئول، امضای دونفر قابل اعتبار است؛ اما امضای دبیر کل حتمی می‌باشد.

ماده‌ سی وچهارم:  وظایف و صلاحیت­های کمیته  تفتیش و نظارت

 1. نظارت و ارزیابی از تمامی فعالیت­های حزب در مطابقت با اساسنامه و مرامنامه.
 2. نظارت و کنترل از تخلفات مالی و اداری در تمامی سطوح.
 3. شنود شکایت‌ها، انتقادها و رسیدگی به آن­ها.
 4. رسیدگی به تخلفات انضباطی اعضا.
 5. نظارت از صدور و اجرای احکام صادره.

ماده‌ سی وپنجم: وظایف و صلاحیت­های کمیته فرهنگی

 1. انتشار مجله، روزنامه و کتاب.
 2. تدویر سیمنارهای علمی، فرهنگی و اجتماعی.
 3. انجام تبلیغات.

ماده‌ سی وششم: وظایف و صلاحیت های کمیته امور جوانان

 1. برنامه­ریزی درراستای تقویت بنیه­ علمی دانشجویان.
 2. زمینه­سازی و تلاش برای تدارک بورسیه تحصیلی دانش جویان.
 3. شناسایی استعدادهای درخشان تحصیلی و تشویق آنان در راستای پیشرفت آموزشی .

ماده‌ سی وهفتم: وظایف و صلاحیت­‌های کمیته ارتباطات و امور اجتماعی

 1. جلب و جذب اعضای جدید حزب.
 2. حمایت از قانون کار به نفع کارگران و مامورین.
 3. برنامه­ریزی جهت حمایت و تقویت انجمن­های کارگران و کسبه­کاران.
 4. برنامه­ریزی در راستای رشد و رونق اقتصاد قشرهای مستمند.

ماده سی وهشتم: وظایف و صلاحیت­‌های کمیته امور زنان

 1. جانب داری از قانون خانواده.
 2. برنامه­ریزی در راستای گسترش ونیرو بخشی انجمن­های زنان.
 3. برنامه­ریزی در راستای بالا بردن توانمندی‌های زنان.
 4. برگزاری سمینارها جشن واره‌ها و همایش­های فرهنگی با همکاری کمیته فرهنگی.

تبصره: اعضای همه کمیته­ها به مدت چهار سال مطابق با آیین­نامه داخلی گزینش می­گردد. کمیته­ها در نخستین نشست خویش، دستیار و منشی خود را برای دو سال گزینش می­کنند.

فصـل پنجـم

            حقوق وجایـــب اعضــــاء

ماده سی ونهم: شرایط عضویت

هرشهروند افغانستان با پذیرش مرا­م‌نامه واساس­نامه حزب و داشتن شرایط زیر می­تواند داوطلب عضویت در حزب گردد:

 1. تکمیل سن قانونی ۱۸ سالگی.
 2. نداشتن دوسیه جرمی علیه امنیت ملی و عدم محرومیت قانونی از فعالیت­های سیاسی – اجتماعی.
 3. نداشتن عضویت در احزاب دیگر.
 4. تکمیل نمودن برگه‌ی عضویت.
 5. پرداخت حق الشمول و حق العضویت.

 

ماده چهلم: حقوق وامتیازات اعضاء

 1. هریک ازاعضای شورای مرکزی می­تواند خود را درپُست دستیاران دبیر کل و ریاست کمیته‌ها نامزد نمایند
 2. همه‌ی اعضاء حق دارند که طبق شرایط و ضوابط حزب، خود را برای هر پُستی نامزد نمایند و به هرکس که خواسته باشند، رأی دهند.
 3. رأی همه اعضاء در داخل حزب، برابر می‌باشد.
 4. همۀ اعضاء حق انتقاد، پیشنهاد و اعتراض نسبت به عملکرد اعضاء و کدرهای حزب را دارند.
 5. هر عضو حق داشتن کارت عضویت را دارند.

تبصره: حق نامزد شدن در هر پُستی، مشروط به احراز شرایط می‌باشد که در اساسنامه حزب تذکر داده شده است.

ماده چهل ویکم: وجایب اعضاء

اعضای حزب دارای مکلفیت‌های زیر می‌باشد:

 1. اجرای تمامی تصمیم‌ها، ازسوی بالادست بر اساس مسئولیت عضو.
 2. شرکت جستن در نشست‌ها.
 3. پرداخت حق­العضویت و حق­الشمول.
 4. شرکت در انتخابات برای تعیین اعضای شوراهای حزبی.
 5. تلاش برای پیش­برد هدف‌ها، برنامه­ها و مرام­نامه حزب.
 6. تعهد، دلسوزی، امانت­داری، رازداری و فداکاری نسبت به اعضا و تشکیلات.
 7. رفتار شایسته با اعضای حزب و اشخاص دیگر.

ماده چهل ودوم: شـــــــــــــــــــرایط لغو عضویت

هیج مقام حزب حق ندارد که عضویت اعضای دیگر را لغو کند، مگر در موارد زیر:

 1. مرگ: عضو در صورت مرگ، خود به خود از عضویت حزب بیرون می­شود.
 2. کناره گیری: اشخاص که به هر دلیلی تمایل به ادامه همکاری با حزب را نداشته باشند؛ می­توانند به­صورت مکتوب درخواست استعفای خود را با منظوری آن توسط دبیر کل و دستیار اول وی، ارائه داده و خواهان لغو عضویت خود ­گردد.
 3. اخراج: اخراج تنها با شرایط زیر امکان پذیر است:
  • منع قانونی: اشخاص که قانوناً از فعالیت­های سیاسی منع شده باشند.
  • اعمال خلاف: ارتکاب اعمالی که با حیثیت و منافع حزب در تضاد باشد.
  • پای­بند نبودن به اساسنامه حزب: اشخاص که به احکام اساسنامه، لایحه وظایف اعضاء و برنامه­ها و سیاست­های حزب بی­ پروا باشند.
  • اشخاص که در فعالیت­های حزب آشوب و یا بین اعضا اختلاف ایجاد ­کنند.

تبصره: سلب عضویت با در نظرداشت روند زیر انجام خواهد شد: یاد آوری گفتاری به عضو، در صورت تأثیر نگذاشتن یاد آوری کتبی با درج در دوسیه و در پایان اخراج و سلب عضویت با حفظ حق اعتراض عضو.

ماده چهل وسوم:  مرجع رسید­گی  به شکایات و تخلفات

مرجع رسیدگی، صدور حکم و عملی­سازی اخراج اعضاء مربوط کمیته تفتیش و نظارت حزب می‌باشد. در صورت که عضو اخراج شده نسبت به صدور حکم اعتراض داشته باشد، می­تواند در خواست تجدید نظر خود را درمدت بیست روز پس از تاریخ صدور حکم به شورای مرکزی داده و شورا ظرف یک­ ماه فرصت دارد که به درخواست عضو رسیدگی و حکم اولیه را نقض و یا تایید نماید.

تبصره: لایحه تایید یا سلب صلاحیت عضویت، به صورت جداگانه‌ی ترتیب داده خواهد شد.

فصل ششم

احــــکام متفرقه

  ماده چهل وچهارم: تعدیل در اساسنامه حزب

تعدیل در اساسنامه و تغییر در نام و نشان حزب، از صلاحیت‌های کنگره می‌باشد.

 ماده چهل و پنجم: نظارت بر فعالیت­های حزب

حزب، تمام قوانین نافذه کشور را مد نظر داشته و عمل­کرد خود را مطابق با آن عیار خواهد نمود.

ماده چهل وششم: این اساسنامه پس از تصویب به هر دو زبان ملی کشور چاپ و نشر می گردد.

ماده چهل و هفتم: توضیح نشان حزب برابری مردم افغانستان

قسمت شاخه زیتون: نماد صلح و همبستگی است.

قسمت ترازو: نماد برابری است.

قسمت چرخ: نماد انکشاف، صنعت و ترقی است.

قسمت مردم: برگرفته از نام حزب که مردم از ملیت های گوناگون اعم از زن و مرد در تصویر چنین گنجانیده شده است.

قسمت نقشه کشور: نشان دهنده‌ی حب وطن می‌باشد.

تبصره: حزب برابری مردم افغانستان؛ درین لوگو به صورت درست، واضح و پرمحتوا تمثیل شده است

ماده چهل وهشتم: هیئت موسسان

تا زمانی که کنگره حزب برگزار نشده، هیئت موسسان تمامی وظایف و مسئولیت­های تعیین­شده در این اساسنامه را عهده داراست.

ماده چهل ونهم: مجموع مواد اساسنامه

این اساسنامه درشش فصل،۴۹ماده و۲۱ تبصره طی نشست کنگره حزب برابری مردم افغانستانAPEP) ) ترتیب و تصویب گردیده و قابل اجرا می‌باشد.